IPFS'yi Kurulum ve Başlatma

IPFS’yi Kurulum ve Başlatma
Blockchain

IPFS’yi Kurulum ve Başlatma

Bu dersler go-ipfs sürüm 0.4.4 ile test edilmiştir. Lütfen, test edilmiş olan diğer sürümleri yansıtmak için bu dosyayı github’da güncelleyin.

Ön şartlar

 • Komut ile biraz aşina olmak yeterli olacaktır

Öğrenme Hedefleri

Burada anlatılanların sizlere öğretmeyi hedeflediği

 • IPFS Yüklenimi
 • IPFS Repo’su oluşturmak
 • IPFS’nin yerel IPFS rapo’nuzun içeriğini nerede sakladığını bulmak

Anahtar Kavramlar

 • IPFS Reposu(Deposu)

Başlıklar

 • IPFS İndirip Yüklemek
 • IPFS Repo’su başlatmak

IPFS İndirip Yüklemek

Hedefler

Bu dersi tamamladıktan sonra

 • IPFS’i indirip işletim sisteminize kurmayı
 • Hangi IPFS versiyonunu kullandığınızı bulmayı
 • IPFS Binarisinin desteklediği komutları öğrenmek

Adım 1: Prebuilt IPFS Paketini İndirin

https://docs.ipfs.io/introduction/install/ adresindeki IPFS kurulum sayfasını ziyaret edin ve işletim sisteminiz için önceden oluşturulmuş ipfs dosyalarını indirin.
Yükleme sayfası neden “Go IPFS” hakkında konuşuyor? IPFS protokolünün çoklu uygulamaları vardır. Çekirdek IPFS ekibi Golang ve Javascript’te uygulamalarını sürdürmektedir. Bunlar yaygın olarak go-ipfs ve js-ipfs olarak adlandırılır. Resmi ikili dosyalar Go uygulamasından oluşturulur.

Adım 2: Prebuilt Paketinin Çıkart

Mac OSX ve Linux için ikili dosyalar gzip tar formatındadır (.tar.gz). Windows için ikili dosyalar bir zip dosyasında. Dosyayı açmak için uygun aracı kullanın. Prebuilt Paket kurulumu altında https://docs.ipfs.io/introduction/install/ bazı bilgiler bulunmaktadır.
Bu go-ipfs adlı bir dizin oluşturacaktır.
LICENSE README.md build-log install.sh ipfs
Ipfs adlı dosya sizin çalıştırılabilir ipfs binary dosyadır.

3. Adım: IPFS Binary’sini executable path’e yükleyin

Binary’yi yüklemek için tek yapmanız gereken ipfs binary dosyasını executable bir PATH üzerinde bir yere koymaktır.
İzinler hakkında not: Binary’yi yüklemek için kullandığınız yaklaşım hangisi olursa olsun, gerekli izinlere sahip olduğunuzdan emin olun. Mac OSX veya Linux’ta, muhtemelen çoğu sistemde yüklü olan sudo’yu kullanmak gerekecektir.
Mac OSX veya Linux kullanıyorsanız, aşağıdaki yükleme komutunu çalıştırarak kullanabilirsiniz.
cd go-ipfs
sudo ./install.sh

Bunu çalıştırdıktan sonraki çıktıyı okuyun. Dosyayı yazamayacağından dolayı hata verirse, izinlerle ilgilenmeniz gerekir (izinler hakkında yukarıdaki nota bakın).

4. Adım: IPFS sürümünü görüntüleyin

Sorun giderme yaparken kullandığınız ipfs sürümünü bilmek önemlidir. Mevcut sürümü bulmak için:
$ ipfs version

Adım 5: IPFS yardım sayfasını ve komut listesini görüntüleyin.

Herhangi bir ipfs komutunu nasıl kullanacağınızı hatırlamak için yardıma ihtiyacınız varsa:
$ ipfs help
Bu ile başlayan bilgileri göstermelidir
USAGE:
ipfs - Global p2p merkle-dag filesystem.
...

Ipfs desteklediği komutların tam listesi için:
$ ipfs commands

IPFS Repo’su başlatmak

HEDEFLER

Bu dersi yaptıktan sonra yapabilecekleriniz:

 • Yerel bir ipfs deposunu başlatmak
 • IPFS’nin yerel IPFS deponuzun içeriğini nerede sakladığını bulun.
 • IPFS Yapılandırma dosyasını açmak.

Adım 1: Depoyu Başlat

Depoyu başlatmak için ipfs init komutunu kullanın. Bu, makinenizdeki geçerli kullanıcı hesabı için yerel bir ipfs deposu oluşturacaktır. Ayrıca, ipfs node’unuzu oluşturduğunuz içeriği ve iletileri kriptografik olarak imzalamasına olanak veren bir şifreleme anahtarlığı oluşturur.

$ ipfs init
initializing ipfs node at /Users/jbenet/.go-ipfs
generating 2048-bit RSA keypair...done
peer identity: Qmcpo2iLBikrdf1d6QU6vXuNb6P7hwrbNPW9kLAH8eG67z
to get started, enter:
ipfs cat /ipfs/QmYwAPJzv5CZsnA625s3Xf2nemtYgPpHdWEz79ojWnPbdG/readme

Not: Makinenizde ipfs’i zaten başlattıysanız, aşağıdaki gibi bir hata mesajı alırsınız:
initializing ipfs node at /Users/sally/.ipfs
Error: ipfs configuration file already exists!
Reinitializing would overwrite your keys.

Bu adımı zaten yaptığınız anlamına gelir. 2. Adım’a güvenle devam edebilirsiniz.

Adım 2: Kurulum sonrası belgeleri keşfetmek için IPFS’yi kullanın.

Farklı bir ipfs sürümü yüklediyseniz, burada kullanmak için biraz farklı bir yol almış olabilirsiniz. Her iki yol da bu eğitim için çalışacaktır. Ipfs init komutundan aldığınız yol, kullanmakta olduğunuz ipfs sürümü için doğru olan belgeleri size verecektir.
Ipfs init’i çalıştırdığınızda, nasıl başlayacağınıza dair şunun gibi bir ipucu sağlar:

to get started, enter:
ipfs cat /ipfs/QmYwAPJzv5CZsnA625s3Xf2nemtYgPpHdWEz79ojWnPbdG/readme

Bu ipfs cat komutu, ipfs’e sağladığınız yolla eşleşen içeriği okumasını söyler. İçerik yerel olarak mevcut değilse, ipfs bunu eşler arası ağda bulmaya çalışır.
Ipfs cat komutunu init mesajından aldığınız yolla çalıştırın:

$ ipfs cat /ipfs/QmYwAPJzv5CZsnA625s3Xf2nemtYgPpHdWEz79ojWnPbdG/readme

Böyle bir şey görmelisin:

Hello and Welcome to IPFS!
██╗██████╗ ███████╗███████╗
██║██╔══██╗██╔════╝██╔════╝
██║██████╔╝█████╗  ███████╗
██║██╔═══╝ ██╔══╝  ╚════██║
██║██║     ██║     ███████║
╚═╝╚═╝     ╚═╝     ╚══════╝
If you're seeing this, you have successfully installed
IPFS and are now interfacing with the ipfs merkledag!
-------------------------------------------------------
| Warning: |
| This is alpha software. use at your own discretion! |
| Much is missing or lacking polish. There are bugs. |
| Not yet secure. Read the security notes for more. |
-------------------------------------------------------
Check out some of the other files in this directory:
./about
./help
./quick-start <-- usage examples
./readme <-- this file
./security-notes

Oradaki diğer nesneleri keşfedebilirsiniz. Örneğin security-notes kontrol edin.

ipfs cat /ipfs/QmYwAPJzv5CZsnA625s3Xf2nemtYgPpHdWEz79ojWnPbdG/security-notes

3. Adım: IPFS’nin Makinenizdeki Depo İçeriğini Nerede Depolandığını Bul

Ipfs yerel nesne deposunu ~/.ipfs içinde depolar.
$ ls ~/.ipfs
Bu dizinin içeriği şöyle görünür:
blocks config datastore version
IPFS deponuzun tüm içeriği bu dizinde saklanır. Örneğin, yukardaki benioku dosyası, bağlandığı diğer dosyalar ile birlikte burada saklanır. Tam yerini bulmak için bir grep’i kullanabilirsiniz.

Adım 4: IPFS Yapılandırma dosyasını açın

Ipfs deponuzun yapılandırması, genellikle ~/.ipfs/config dizininde saklanan bir json dosyasıdır. Mevcut yapılandırmayı görüntülemek için şunu çalıştırın:
$ ipfs config show
Bu config dosyasındaki yararlı detaylar Datastore.Path’de dir. Bu, ipfs deposunun içeriğinin nerede depolandığını söyler. Adım 3’te gördüğümüz gibi, bu genellikle ~/.ipfs‘dir

Leave your thought here