IPFS Online ve Dağıtık Web'e Dahil Olma

IPFS Online ve Dağıtık Web’e Dahil Olma
Blockchain

IPFS Online ve Dağıtık Web’e Dahil Olma

Gerekenler

Bu eğitimdeki dersleri yapmak için yapmanız gerekenler:

Anahtar Kavramlar

  • Node’unuzu IPFS ağında yayınlayın
  • Ağdaki Akranları Bul (Peer Bulmak)
  • Bir Peer’den içerik alımı
  • IPFS üzerinden Video Yayınlama (Stream)

Şuan sadece bir diğer Peer’den içerik almayı anlayacağız. Diğer konuları da ilerleyen zamanlarda yazacağım.

Bir Peer’den içerik alımı

Bu ders, bilgisayardaki bir IPFS nodunun ağdaki diğer eşlerden içerik istemek için nasıl kullanılacağını gösterir.

Hedef

Komut satırı arabirimini kullanarak yerel IPFS nodundaki herhangi bir içeriğe erişin.

Adım 1: IPFS sunucusunu başlat

IPFS Deamon’ı aşağıdaki komut ile başlatalım
ipfs daemon

Deamon çalışmıyorsa, IPFS nodunuz ağdaki diğer node’lardan içerik alamaz.

2. Adım: Komut satırındaki içeriği okuyun

IPFS node’unuzdan içerik istemek için komut satırını kullanabilirsiniz. Node bu içeriğin bir kopyasına sahip değilse, içeriğe sahip başka bir eş node bulmaya çalışır.
Örneğin, IPFS ekibi wikipedia Türk versiyonunun bir kopyasını yayınladı. Yaklaşık 15GB’lık Türkçe wikipedia sayfası içeren bu hash, Qme2sLfe9ZMdiuWsEtajWMDzx6B7VbjzpSC2VWhtB6GoB1. IPFS node’unuz bu anlık kopyadan sayfa okumasını sağlamak için komut satırını kullanabiliriz. Wikipedia’nın IPFS sürümüne Wikipedia IPFS e tıklayarak ulaşabilirsiniz.
# get the article about "Peer to Peer"
ipfs cat Qme2sLfe9ZMdiuWsEtajWMDzx6B7VbjzpSC2VWhtB6GoB1/wiki/Peer-to-peer.html > Peer-to-peer.html
# get a picture of Alexis de Tocqueville
ipfs cat Qme2sLfe9ZMdiuWsEtajWMDzx6B7VbjzpSC2VWhtB6GoB1/m/Alexis_de_Tocqueville.jpg > Alexis_de_Tocqueville.jpg
# explore the articles in the snapshot
ipfs ls Qme2sLfe9ZMdiuWsEtajWMDzx6B7VbjzpSC2VWhtB6GoB1/wiki/Anasayfa.html

Detaylar

Dünya çapındaki IPFS ağından içerik okumak için yerel bir IPFS node kullanabilirsiniz. Bunu yapmanın bir yolu, ipfs cat ve ipfs ls gibi komutları kullanarak komut satırından geçer. İstediğiniz içeriğin içerik adresli (hash) tanımlayıcılarını bu komutlara ilettiğinizde, IPFS node’unuz, isteğiniz içeriğin yerel bir kopyasına sahip olup olmadığını kontrol edecektir. Eğer node’unuz yerel bir kopyası varsa, bu içeriği size hemen geri verecektir. Node’unuzda yerel bir kopyası yoksa, içeriğe sahip olan IPFS ağında bir eş bulmak için çalışır. En az bir eş, istediğiniz içeriğe sahip olduğu sürece, IPFS node’unuz bu eşi bulabilir, içeriği akranından alabilir ve bu içeriği size iade edebilir.

Leave your thought here